plan treningów 2023/2024

Zapisz się i rozwijaj marzenia o scenie

Dołącz do naszej szkoły cheerleaderek i weź udział w ekscytującej przygodzie na scenie! Uczymy nie tylko kunsztu cheerleadingu, ale też budowania pewności siebie i trwałych przyjaźni w energicznej atmosferze.

nabór

Wypełnij formularz naboru

Wypełnij formularz naboru już teraz, aby dołączyć do naszej szkoły cheerleaderek i rozpocząć swoją taneczną przygodę. To prosty krok, który otwiera drzwi do nauki umiejętności cheerleadingu i uczestnictwa w fascynujących występach. Z niecierpliwością czekamy na Ciebie, abyśmy mogli razem osiągnąć wielkie sukcesy na scenie!

Regulamin Uczestnictwa w Treningach Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES

 

 1. W zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie mogą uczestniczyć osoby będące członkami stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia jak też o ich wykreśleniu decyduje zarząd stowarzyszenia na podstawie złożonych dokumentów (deklaracja członkowska).
 3. Członkowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i uchwał zarządu stowarzyszenia pod rygorem utraty członkostwa i praw z niego wynikających.
 4. Członkowie lub ich prawni opiekunowie (w przypadku członków niepełnoletnich) są zobowiązani do odprowadzania składek uchwalonych przez zarząd – składki członkowskiej rocznej, składek grupowych, składek celowych.
 5. Wszystkie składki należy wpłacać na konto stowarzyszenia.
  Składki grupowe wpłacane co miesiąc powinny być wpłacane do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieodnotowania wpłaty stowarzyszenie ma prawo upomnieć członka doliczając koszty upomnienia i ustawowe odsetki. Zarząd stowarzyszenia może podjąć uchwałę o usunięciu członka z powodu nieopłacania składek.
 6. Nieobecności na treningach czy występach nie zwalniają z obowiązku uiszczenia składek ustalonych przez zarząd.
 7. Rezygnacja z zajęć musi posiadać formę pisemną. Wszystkie składki będą naliczane do czasu wpłynięcia pisemnej rezygnacji z zaokrągleniem do pełnego miesiąca (np. pismo z rezygnacją wpłynęło w grudniu to ostatnim miesiącem składkowym jest grudzień – nawet w przypadku daty 1 grudnia). Rezygnację można przesłać mailowo : biuro@taniecprogres.pl
 8. Rekwizyty będące własnością stowarzyszenia mogą być udostępnione członkom poza treningami po wniesieniu kaucji będącej równowartością wartości rekwizytu.
 9. Kostiumy taneczne i rekwizyty zakupione ze składek celowych lub innych środków finansowych pozyskanych przez stowarzyszenie pozostają własnością stowarzyszenia.
 10. Kostiumy i rekwizyty są udostępniane członkom na czas występów i muszą być każdorazowo zwrócone na żądanie członka zarządu stowarzyszenia lub trenera.
 11. Uczestnicy treningów są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń trenera, pod rygorem utraty członkostwa i praw z niego wynikających.
 12. Opiekunowie uczestników są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom odpowiedniego stroju ( sportowy – leginsy sportowe – body lub koszulka przylegająca do ciała , skarpetki ) i obuwia zmiennego (baletki, czeszki, lekkie buty typu adidas). Z powodu braku odpowiedniego stroju czy obuwia tancerz może być wykluczony z treningu! (w takim przypadku dziecko jest zaopiekowane, obecne na sali, ale nie uczestniczy w ćwiczeniach).
 13. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania do trenera złego samopoczucia czy kontuzji.
 14. Stowarzyszenie deleguje członków do udziału w pokazach i konkursach. Członek reprezentując stowarzyszenie na zewnątrz ma swoim zachowaniem i wyglądem dbać o dobry wizerunek stowarzyszenia.
 15. Tancerzy do udziału w zawodach i pokazach wyznacza trener na podstawie 1) obecności na treningach, 2) opanowania materiału choreograficznego i umiejętności technicznych.
 16. Członkowie stowarzyszenia i ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na użycie/ publikację (materiały foto i video) wizerunku członka stowarzyszenia w celach promocji działań stowarzyszenia oraz działań wynikających z umów sponsorskich.
 17. Członkowie stowarzyszenia i ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez stowarzyszenie.